Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ-ΑΓΑΠΗ,ΠΙΣΤΗ,ΥΠΟΜΟΝΗ

Το εγκεφαλικό(Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο-ΑΕΕ)είναι μια νόσος αρκετά συχνή,πουέχεισυνδυαστεί στο μυαλό των ανθρώπων με αναπηρία.
Υπολογίζεται σήμερα οτι ο 1 στους 10 ασθενείς με ΑΕΕ υφίσταται ελαφρύ εγκεφαλικόεπεισόδιο και είναι λειτουργικά άυτόνομος αμέσως μετά την έξοδό του απο τονοσοκομείο καιότι 50% περίπου από τους ασθενείς με ΑΕΕ γίνονται αυτόνομοι με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης σε 2 εως 8 μήνες.
Κάποιοι από τους συνηθισμένους επιβαρυντικούς για τηνκαλήεξέλιξητηςαποκατάστασηςπαράγοντες είναι:
1.
η αυξημένη ηλικία λόγω της επιβράδυνσης του εγκεφάλου και των ιστών νααναπλαστουν και να αποκατασταθούν.
2.
επιβαρυμένηυγείααπόπροηγούμεναεγκεφαλικάήσυνυπάρχουσεςνόσους,όπωςκαρδιαγγειακές,νευρολογικέςπνευμονολογικές,ορθοπεδικές και κακή φυσική κατάσταση όπως αδυναμία ισορροπίας ήπρουπάρχουσες δυσκολίες στη βάδιση ή στην αυτοεξυπηρέτηση
3.
Βαρύ ΑΕΕ που προκάλεσε μεγάλες εγκεφαλικές βλάβες-βαριά ημιπληγία πουκαθυστερεί να βγει από τη χαλαρή φάση
4.
Κακή επικοινωνία λόγω αφασίας(αν και η λογοθεραπεία συνήθως τη βελτιώνει), προυπάρχουσας ή επιδεινούμενης άνοιας,νοσοαγνωσίας,κατάθλιψης.Η τελευταίαεμφανίζεται στο 30% των ασθενών με ΑΕΕ συνεπεία είτε της εγκεφαλικής βλάβηςείτε της αντίδρασης του ατόμου στα κινητικά του ελλείματα,των παρενεργειών φαρμάκων ή ως σύμπτωμα άλλων καταστάσεων(π.χ. έλλειψηιχνοστοιχείων).Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα αποκατάστασης συμπεριλαμβάνει ψυχοθεραπεία απο ψυχολόγο ή φαρμακευτική υποστήριξη απο ψυχίατρο ,αν κριθεί απαραίτητο, και οπωσδήποτε κατάλληλουςχειρισμούς από τον φυσίατρο και τους φυσικοθεραπευτές,εργοθεραπευτές,γυμναστές.
5.
Ακράτεια ούρων και κοπράνων,κάτι που δηλώνει έλλειμα συνειδητοποίησης τους.
6.
Καθυστέρηση αντιμετώπισης του ΑΕΕ από νευρολόγο ή για άτομα άνω των 80 από νευρολόγο ή παθολόγο.
7.
Έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος.
Τέλειωσα την Ιατρική σχολή το 1994 και την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης το 2001.
Τα βιβλία μου έμαθαν για την πλαστικότητα του εγκεφάλου που αποκαθιστά σε άλλοτε άλλο βαθμό τηλειτουργικότητα του ατόμου αν καθοδηγηθεί σωστά από συνδυασμένες θεραπείες και οι ασθενείς που ανέλαβα μου έδειξαν πως η αγάπη της οικογένειας,το κίνητρονα επιστρέψουν στον τρόπο ζωής τους,η πίστη στηδύναμη που χάρισε ο Θεός στονάνθρωπο και η υπομονή να προσπαθούν γιατι το
αποτέλεσμα θέλει τουλάχιστον 2 μήνες μου έδειξαν
το θαύμα της αγάπης,της πίστης και της υπομονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: