Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΕΧΝΗ,ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ.

Ο αμερικάνικος σύνδεσμος θεραπείας μέσω της τέχνης (art therapy) ορίζει τη συγκεκριμένη θεραπεία ως:" την θεραπευτική χρήση του να ασκείς μια τέχνη από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια,τραυματισμό  ή προκλήσεις στη ζωή και από ανθρώπους που αποζητούν την προσωπική τους ανάπτυξη."
Πιο συγκεκριμένα,η θεραπεία μέσω του χορού(dance therapy) ορίζεται ως:" η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης για την επίτευξη συναισθηματικής,γνωσιακής,φυσικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης του ατόμου."
Αναφέρετα κάποιες φορές και ως θεραπεία κίνησης.
Όσον αφορά την επίδρασή της στο σώμα η dance therapy είναι μια μορφή φυσικής άσκησης,βελτιώνει την κινητικότητα και τον νευρομυικό συντονισμό και τη μυική ισορροπία και χαλαρώνει τη μυική τάση.
Από συναισθηματικής/ψυχολογικής άποψηςέχει αναφερθεί οτι επιφέρει
  βελτίωση στην αυτογνωσία,την αυτοπεποίθηση,στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και είναι μια μορφή έκφρασης   συναισθημάτων.
Μολονότι η dance therapy πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες συνεδρίες απο ειδικά εξειδικευμένους δασκάλους χορού/θεραπευτές, ο καλός δάσκαλος χορού,μαζί με  την επιτυχημένη διδασκαλία , αναδύει όλες αυτές  τις ευεργεσίες της σωστής  κίνησης με μουσική,του χορού,στους μαθητές του συμμετέχοντας στην πραγμάτωση,πέρα από την καλή φυσική κατάσταση και την χαρούμενη ψυχολογία,και της  προσωπικής τους ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: