Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Rb1 , μια ενδογενής  ογκοκατασταλτική  πρωτείνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο Rb που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 13  , είναι δυσλειτουργική σε διάφορες μορφές καρκίνου όπως  στον οφθαλμό-Ριβόσωμα, στα οστά-Οστεοσάρκωμα,στο δέρμα-Μελανοβλάστωμα,στην ουροδόχο κύστη.

Προλαμβάνει την εκσεσημασμένη ανάπτυξη των κυττάρων ,αναστέλλοντας την εξέλιξη του κύκλου ζωής του κυττάρου και εμποδίζοντας έτσι την διαίρεσή του.

 Έχουν γίνει μελέτες για την αναχαίτιση της δράσης της,αφού ούτως ή άλλως υπάρχει στους ενήλικες ,κάι την επίτευξη της μεγαλύτερης πιο γρήγορης αύξησης νευρικών κυττάρων  μετά από βλάβη τους όπως σε τραυματισμό ή σε νόσους που προκαλούν νευροπάθεια όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης.

Σε  αισθητικούς νευρώνες ενηλίκων με μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποδόμηση κυττάρων και μορίων που τους αποτελούν σε καλλιέργειες,η προσθήκη Rb si- RNA(σύντομης επίδρασης RNA της αδρανοποίησης της πρωτεΐνης ριβόσωμα )ενισχύει την αύξηση και διακλάδωση των νευρώνων και νευριτών,την άύξηση της πλαστικότητας

Σε μια  τελούμενη σε πειραματόζωα τέτοια αναγέννηση περιφερικού νευρικού ιστού μετά από τέλεια διατομή του,η  άμεση  παροχή Rb si-RNA προκάλεσε αυξημένη επιμήκυνση των νευραξόνων από κολοβώματα τους και την είσοδο κυττάρων του Shwann να συνοδεύει την αύξηση αυτή σε μεγαλύτερα διαστήματα .

Πάντα θα πιστεύω ότι ηπλαστικότητα του νευρικού συστήματος είναι από τα μεγαλύτερα όπλα της Αποκατάστασης και της βελτίωσης  της λειτουργικότητας και της ζωής πολλών ασθενών με συνήθεις και συχνές  νόσους που προκαλούν αναπηρίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: