Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ TRIGGER POINTS ΑΠΟ ΤΑ TENDER POINTS

Και τα δύο αφορούν εντοπισμένη σημειακή ευαισθησία.

Εντούτοις τo trigger point είναι μια περιοχή μυικής τάσης που στην συμπίεση ή στον βελονισμό μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλλία απο τοπικές ή απόμακρες εκδηλώσεις(π.χ. πόνος,ευαισθησία,αγγειοδιαστολή,αγγειοδυστολή,εφίδρωση). Επιπλέον στο βελονισμό προξενείται και μια τοπική εκτίναξη του μυός.

Στα tender points προκαλείται μόνο τοπική δυσχέρεια και ευαισθησία στη νύξη της βελόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: